Archiwalny BIP Rejestry i Ewidencje - Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry i Ewidencje

 

 

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

  

I.            Rejestr przesyłek wychodzącychpodstawa prawna: §61 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 29;

 

II.           Rejestr przesyłek wpływającychpodstawa prawna: §40 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 29;

 

III.        Rejestr skarg i wnioskówpodstawa prawna: art.254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 32;

 

IV.        Rejestr zarządzeń burmistrza, jako organu gminypodstawa prawna: załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 33;

 

V.       Rejestr pełnomocnictw i upoważnień - podstawa prawna: załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 33;

 

VI.       Rejestr uchwał Rady Miejskiejpodstawa prawna: załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 ze zm.) – prowadzony przez Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady – biuro nr 36;

  

VII.     Rejestr zaświadczeńpodstawa prawna: art.306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) – prowadzony przez Referat Podatków i Opłat – biuro nr 16;

 

VIII.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościpodstawa prawna: art.9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) – prowadzony przez Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska – biuro nr 7;

 

IX.        Rejestr decyzji o warunkach zabudowypodstawa prawna: art. 67 ust.1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) – prowadzony przez Referat Inwestycji i Utrzymania Miasta – biuro nr 13;

 

X.       Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopodstawa prawna: art.57 ust.2 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) – prowadzony przez Referat Inwestycji i Utrzymania Miasta – biuro nr 13;

 

XI.        Rejestr planów miejscowych – podstawa prawna: art. 31 ust.1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) – prowadzony przez Referat Inwestycji i Utrzymania Miasta – biuro nr 13;

 

XII.     Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowychpodstawa prawna: art. 31 ust.1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.)  – prowadzony przez Referat Inwestycji i Utrzymania Miasta – biuro nr 13;

 

XIII.     Rejestr wyborcówpodstawa prawna: art.18 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XIV.   Zbiór danych osobowych PESELpodstawa prawna: art.44a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XV.     Zbiór danych stałych mieszkańcówpodstawa prawna: art.44a ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XVI.  Zbiór danych byłych mieszkańcówpodstawa prawna: art.44a ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XVII.    Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiącepodstawa prawna: art.44a ust.1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XVIII.  Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcypodstawa prawna: art.44a ust.1 pkt 1 lit d ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XIX.       Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych podstawa prawna: art.44e ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – prowadzony przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – biuro nr 24;

 

XX.     Ewidencja szkół i placówek niepublicznychpodstawa prawna: art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) – prowadzony przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu – biuro nr 34;

 

XXI.  Rejestr instytucji kultury – podstawa prawna: art.14 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 406) – prowadzony przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu – biuro nr 34.

 

Wytworzył:
Krzysztof Widźgowski
(2012-04-04)
Udostępnił:
Mirosław Jeznach
(2012-04-04 12:45:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2013-06-19 11:48:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3830185

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X
Archiwalny BIP