Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
17 Anna Licznerska 56 472 96 23 zezwolenia@umnowemiasto.pl Referat Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa
29 Józef Blank 56 472 96 10  burmistrz@umnowemiasto.pl Burmistrz
29 Damian Artuszewski 56 472 96 10 imk@umnowemiasto.pl Zastępca Burmistrza / Kierownik Referat Planowania i Inwestycji Referat Planowania i Inwestycji
5 Krzysztof Widźgowski 56 472 96 36 sekretarz@umnowemiasto.pl Sekretarz Miasta
21 Marzena Krzemińska 56 472 96 22 skarbnik@umnowemiasto.pl Skarbnik / Kierownik Referatu Budżetu i Podatków Referat Budżetu i Podatków
32 Marzenna Klimek 56 472 96 19 kadry@umnowemiasto.pl Kierownik Referatu Organizacyjnego Referat Organizacyjny
33 Małgorzata Bukowska 56 472 96 18 organizacyjny@umnowemiasto.pl stanowisko ds. organizacyjnych Referat Organizacyjny
29 Joanna Rutecka 56 472 96 10 joanna@umnowemiasto.pl stanowisko ds. obsługi sekretariatu i p.poż. Referat Organizacyjny
36 Alicja Kurnikowska 56 472 96 14 rada@umnowemiasto.pl stanowisko ds. obsługi rady Referat Organizacyjny
33 Kinga Orzoł 56 472 96 18 promocja@umnowemiasto.pl stanowisko ds. dostępności i spraw gospodarczych Referat Organizacyjny
22 Piotr Gortatowski 56 472 96 29 drogi@umnowemiasto.pl stanowisko ds. remontów i zarządzania drogami Referat Planowania i Inwestycji
13 Tomasz Rogoziński 56 472 96 32 tomek@umnowemiasto.pl stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego Referat Planowania i Inwestycji
22 Iwona Ewertowska 56 472 96 29 inwestycje@umnowemiasto.pl stanowisko ds. inwestycji Referat Planowania i Inwestycji
22 Miłosz Jabłoński 56 472 96 29 zp@umnowemiasto.pl stanowisko ds. zamówień publicznych Referat Planowania i Inwestycji
12 Katarzyna Markowska 56 472 96 34 mk@umnowemiasto.pl Kierownik Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
23 Grzegorz Orzeł 56 472 96 28 grzegorz@umnowemiasto.pl stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
14 Paulina Kulwicka 56 472 96 27 nieruchomosci@umnowemiasto.pl stanowisko ds. obrotu i gospodarki nieruchomościami Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
23 Patrycja Sendecka 56 472 96 28 m.komunalne@umnowemiasto.pl stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
21 Aleksandra Gruźlewska 56 472 96 21 rachunkowosc@umnowemiasto.pl stanowisko ds. księgowości Referat Budżetu i Podatków
21 Sylwia Pasińska-Karczewska 56 472 96 21 place@umnowemiasto.pl stanowisko ds. księgowości Referat Budżetu i Podatków
15 Agnieszka Kleszewska 56 472 96 25 egzekucja@umnowemiasto.pl stanowisko ds. podatków i opłat Referat Budżetu i Podatków
15 Sylwia Serożyńska 56 472 96 25 podatki@umnowemiasto.pl stanowisko ds. księgowości podatkowej Referat Budżetu i Podatków
18 Marcin Zieliński 56 472 96 26 martin@umnowemiasto.pl Kierownik Referatu Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa Referat Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa
11 Wioletta Chętnicka 56 472 96 31 zk@umnowemiasto.pl stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i cyberbezpieczeństwa Referat Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa
34 Agnieszka Muszyńska 56 472 96 17 oświata@umnowemiasto.pl Kierownik / stanowisko ds. Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Referat Oświaty, Kultury i Sportu
37 Maja Kemska 56 472 96 37 oswiata@umnowemiasto.pl stanowisko ds. oświaty, polityki senioralnej i prozdrowotnej Referat Oświaty, Kultury i Sportu
37 Kamila Ziołkowska 56 472 96 37 kamila@umnowemiasto.pl stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu Referat Oświaty, Kultury i Sportu
37 Paulina Blank 56 472 96 37 oswiata@umnowemiasto.pl stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu Referat Oświaty, Kultury i Sportu
31 Ewa Machujska 56 472 96 20 usc@umnowemiasto.pl Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
31 Ewelina Plitt 56 472 96 20 usc@umnowemiasto.pl stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
24 Danuta Skoberla 56 472 96 30 ewidencja@umnowemiasto.pl stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
24 Marzena Andrzejewska 56 472 96 30 ewidencja@umnowemiasto.pl stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
8 Jerzy Grządzielewski 56 472 96 35 jurek@umnowemiasto.pl Samodzielne stanowisko do spraw promocji miasta Samodzielne Stanowisko do spraw Promocji Miasta