Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestry Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenie i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie:

I. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie prowadzi Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

II. Zgodnie z § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora”.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze”.

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rejestr instytucji kultury 2022-06-03 08:33:58
Miejskie Centrum Kultury 2020-11-24 10:52:20
Miejska Biblioteka Publiczna 2020-11-24 10:53:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Blank

Data wytworzenia:
24 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
24 lis 2020, godz. 10:48

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
29 lip 2022, godz. 10:27