Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2023 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 217/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2024-01-08 16:55:28
ZARZĄDZENIE NR 216/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2024-01-08 16:52:25
ZARZĄDZENIE NR 215/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2024-01-08 16:50:15
ZARZĄDZENIE NR 214/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2024-01-08 16:49:00
ZARZĄDZENIE NR 213/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO w sprawie planu kontroli w 2024 roku realizacji obowiązków właścicieli neruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w zakesie postępowania z nieczystościami ciekłymi 2024-01-11 11:00:45
ZARZĄDZENIE NR 211/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie prawa własności nieruchomości położonych w Nowym Mieście Lubawskim 2024-01-04 08:39:51
Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Teleinformatyzacji i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2023-12-19 12:52:39
ZARZĄDZENIE NR 209/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2024-01-08 16:42:12
ZARZĄDZENIE NR 208/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2024-01-08 16:39:49
ZARZĄDZENIE NR 207/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2024-01-08 16:37:40
ZARZĄDZENIE NR 206/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2024-01-08 16:34:51
ZARZĄDZENIE NR 205/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę , najem oraz użyczenie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-12-15 14:40:17
Zarządzenie Nr 204/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2023-12-19 12:51:06
ZARZĄDZENIE NR 203/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2023-12-15 08:56:08
ZARZĄDZENIE NR 202/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-01-08 16:32:31
ZARZĄDZENIE NR 201/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-01-08 16:30:06
ZARZĄDZENIE NR 200/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-01-08 16:27:19
ZARZĄDZENIE NR 199/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2024-01-08 16:24:31
zarządzenie nr 198/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Nowym Mieście Lubawskim" współfinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 2023-12-22 13:27:44
ZARZĄDZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia w latach 2020 – 2024 Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim 2023-12-05 14:40:32
zarządzenie nr 195/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń 2023-12-07 09:42:43
ZARZĄDZENIE NR 193/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-12-07 11:37:21
ZARZĄDZENIE NR 192/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-12-07 11:34:38
ZARZĄDZENIE NR 191/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku 2023-12-01 11:57:30
ZARZĄDZENIE NR 190/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-12-07 11:31:47
ZARZĄDZENIE NR 189/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-24 13:18:13
ZARZĄDZENIE NR 188/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-12-07 11:14:12
ZARZĄDZENIE NR 187/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-12-07 11:11:38
ZARZĄDZENIE NR 186/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-12-07 11:08:55
ZARZĄDZENIE NR 185A/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-12-07 11:08:06
ZARZĄDZENIE NR 185/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-12-07 11:04:42
ZARZĄDZENIE NR 184/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2024 rok 2023-12-07 10:59:57
ZARZĄDZENIE NR 183/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie majątku będącego własnością Gminy na podstawie postanowienia z dnia 28.09.2021 r. (sygn.akt I Ns 334/18) Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz postanowienia z dnia 13.09.2023 r. (sygn.akt I Ns 274/2) Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim 2023-11-21 11:56:17
ZARZĄDZENIE NR 182/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2024 2023-12-07 10:42:20
ZARZĄDZENIE NR 181/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2035 2023-12-07 10:40:48
ZARZĄDZENIE NR 180/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Mieście Lubawskim 2023-11-17 13:35:43
ZARZĄDZENIE NR 179/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim 2023-11-17 13:33:48
ZARZĄDZENIE NR 178/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-12-07 10:53:07
ZARZĄDZENIE NR 177/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-12-07 10:49:27
ZARZĄDZENIE NR 176/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-12-07 10:44:02
ZARZĄDZENIE NR 175/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2023-10-30 09:53:47
ZARZĄDZENIE NR 174/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2023-10-27 14:16:46
ZARZĄDZENIE NR 173/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-10-31 14:11:11
ZARZĄDZENIE NR 172/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-10-31 14:07:49
ZARZĄDZENIE NR 171/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-10-31 14:03:48
ZARZĄDZENIE NR 170/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-31 14:02:28
ZARZĄDZENIE NR 168/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania w 2023 roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2023-10-16 13:59:33
ZARZĄDZENIE NR 167/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-10-31 12:47:31
ZARZĄDZENIE NR 166/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-10-31 12:45:08
ZARZĄDZENIE NR 165/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-10-31 12:41:10
ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-31 12:39:02
ZARZĄDZENIE NR 163/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim” dofinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 –„Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2023-10-31 11:48:53
ZARZĄDZENIE NR 162/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-10-31 12:36:41
ZARZĄDZENIE NR 161/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-10-31 12:33:53
ZARZĄDZENIE NR 160/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-10-31 12:31:25
ZARZĄDZENIE NR 159/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-10-31 12:29:21
ZARZĄDZENIE NR 158/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-10-31 12:26:44
ZARZĄDZENIE NR 157/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-10-31 12:24:17
ZARZĄDZENIE NR 154/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-09-19 13:26:41
ZARZĄDZENIE NR 153/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2023-09-15 11:27:33
ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-12 11:41:50
ZARZĄDZENIE NR 151/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-09-11 14:12:26
ZARZĄDZENIE NR 150/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-09-11 14:10:15
ZARZĄDZENIE NR 149/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-09-11 14:01:45
ZARZĄDZENIE NR 148/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-09-05 09:30:28
ZARZĄDZENIE NR 147/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-09-05 09:27:39
ZARZĄDZENIE NR 146/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-09-05 09:15:00
ZARZĄDZENIE NR 145/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-09-05 08:44:31
Zarządzenie Nr 144/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2023-08-25 08:00:23
Zarządzenie Nr 143/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2023-08-25 07:58:48
ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci Nowego Miasta Lubawskiego 2023-08-18 08:26:40
ZARZĄDZENIE NR 141/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. 2023-09-05 09:08:26
ZARZĄDZENIE NR 140/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-08-29 09:22:58
ZARZĄDZENIE NR 139/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-10 14:52:20
ZARZĄDZENIE NR 138/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-10 14:48:05
Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim 2023-08-25 08:06:42
ZARZĄDZENIE NR 136/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" 2023-08-09 12:20:41
ZARZĄDZENIE NR 135/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 106/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" 2023-08-09 12:19:48
ZARZĄDZENIE NR 134/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2023-08-09 12:18:55
ZARZĄDZENIE NR 133/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 132/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2023-08-09 12:17:57
ZARZĄDZENIE NR 132/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 218/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2023-08-09 12:17:06
ZARZĄDZENIE NR 131/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 194/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-08-09 12:15:28
ZARZĄDZENIE NR 130/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 147/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2023-08-09 12:14:40
ZARZĄDZENIE NR 129/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 106/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2023-08-09 12:13:42
ZARZĄDZENIE NR 128/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 131/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-08-09 12:12:26
ZARZĄDZENIE NR 127/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 118/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2023-08-09 12:11:11
ZARZĄDZENIE NR 126/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 112/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów 2023-08-09 10:45:21
ZARZĄDZENIE NR 125/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103/2017 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2023-08-09 10:44:14
ZARZĄDZENIE NR 124/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 2023-08-03 13:53:52
ZARZĄDZENIE NR 123/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-08-17 08:17:52
ZARZĄDZENIE NR 122/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-09-05 09:22:07
ZARZĄDZENIE NR 121/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-08-17 08:11:40
ZARZĄDZENIE NR 118/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-08-17 07:50:13
ZARZĄDZENIE NR 117/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-08-17 07:46:54
ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-09-05 09:23:26
ZARZĄDZENIE NR 115/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-08-17 07:40:47
ZARZĄDZENIE NR 114/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 10:01:48
ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-27 10:01:00
ZARZĄDZENIE NR 112/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-26 16:07:08
ZARZĄDZENIE NR 111/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2023-07-27 08:49:09
ZARZĄDZENIE NR 110/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2023-07-27 08:48:32
ZARZĄDZENIE NR 109/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2023-07-27 08:48:01
ZARZĄDZENIE NR 108/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-07-27 08:47:27
ZARZĄDZENIE NR 107/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-07-25 15:27:01
ZARZĄDZENIE NR 106/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-07-25 15:22:32
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów ds. Dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2023-07-05 14:52:06
ZARZĄDZENIE NR 104/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 2023-06-27 14:17:23
ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim wykonania planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku dla Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok 2023-07-04 11:46:35
ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok 2023-07-04 11:40:52
ZARZĄDZENIE NR 101/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-07-04 11:37:07
ZARZĄDZENIE NR 100/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-07-04 12:00:40
ZARZĄDZENIE NR 99/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-07-04 12:03:17
ZARZĄDZENIE NR 98/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-06-26 15:05:11
ZARZĄDZENIE NR 97/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw pracy Przedszkola Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2023-06-23 15:58:38
ZARZĄDZENIE NR 96/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-06-22 14:01:32
ZARZĄDZENIE NR 95/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-06-22 13:55:36
ZARZĄDZENIE NR 94/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-06-22 14:03:28
ZARZĄDZENIE NR 93/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-06-22 13:58:43
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenia nr 29/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, przyjęcia regulaminu prac komisji przetargowej 2023-08-16 14:24:00
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2023 roku 2023-05-31 14:45:31
ZARZĄDZENIE NR 88/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2022 rok 2023-06-20 11:25:43
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-06-01 14:14:50
ZARZĄDZENIE NR 86/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-06-20 11:04:57
ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-06-20 10:45:59
ZARZĄDZENIE NR 84/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-06-20 10:24:30
ZARZĄDZENIE NR 83/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-06-20 09:35:39
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym oraz w użyczenie w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-05-15 10:46:40
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2022 rok 2023-05-22 10:26:50
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2022 rok 2023-05-22 10:17:47
ZARZĄDZENIE NR 77/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2023-05-22 10:08:38
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-22 10:05:26
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2023-05-04 10:40:27
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-05-22 09:05:47
ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-04-26 12:19:53
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-05-22 09:01:10
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-22 08:41:05
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-05-22 08:25:46
Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustaleniazasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiego Przedsiębiorstu Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. z siedzibą przy ul Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2023-04-26 09:42:56
ZARZĄDZENIE NR 68/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-05-02 08:12:43
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-02 08:09:47
Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia składu informatycznych nośników danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2023-04-28 12:59:31
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 2023-04-03 13:23:20
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok 2023-03-29 10:07:00
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-05-02 08:06:45
ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-05-02 08:04:40
ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-02 08:00:54
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-04-12 07:58:53
ZARZĄDZENIE NR 55/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-03-16 11:39:50
ZARZĄDZENIE NR 54/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01064-6935 UM1411657/22 2023-10-31 11:32:46
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-03-08 11:09:23
ZARZĄDZENIE NR 51/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-03-08 11:08:07
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-03-08 11:02:23
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-03-08 11:00:20
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-03-08 10:58:10
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-02-27 13:34:17
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-02-27 13:32:24
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-02-27 12:25:49
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 2023-02-13 12:18:18
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-02-08 13:09:33
ZARZĄDZENIE NR 41/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 2024-06-11 12:52:41
ZARZĄDZENIE NR 40/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 11:04:27
ZARZĄDZENIE NR 39/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:58:48
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:50:14
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:46:15
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:38:16
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2023-01-31 13:23:31
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-02-07 08:41:12
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-02-07 08:39:56
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-02-07 08:37:18
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-02-10 09:13:32
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2023-01-26 14:10:53
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2023-01-26 14:09:09
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2023-01-26 14:07:35
Zarządzenie NR 26/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-02-17 10:29:01
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-01-24 13:04:20
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-24 13:02:21
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-01-24 13:01:16
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-01-16 11:04:34
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-16 11:02:07
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku 2023-01-09 12:17:42
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-01-09 12:15:57
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-11 10:39:50
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-01-11 10:38:54
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:54:36
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 14:00:01
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:52:09
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:50:37
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:49:29
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:47:43
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:44:31
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:43:36
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:42:35
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:41:07
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:39:25
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:37:09
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:33:41
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:32:22
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:30:46
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:18:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zieliński

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zieliński

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 12:06