Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2023 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2023 roku 2023-05-31 14:45:31
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-06-01 14:14:50
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym oraz w użyczenie w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-05-15 10:46:40
ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2022 rok 2023-05-22 10:26:50
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2022 rok 2023-05-22 10:17:47
ZARZĄDZENIE NR 77/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2023-05-22 10:08:38
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-22 10:05:26
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2023-05-04 10:40:27
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-05-22 09:05:47
ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-04-26 12:19:53
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-05-22 09:01:10
ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-22 08:41:05
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-05-22 08:25:46
Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustaleniazasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiego Przedsiębiorstu Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. z siedzibą przy ul Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2023-04-26 09:42:56
ZARZĄDZENIE NR 68/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-05-02 08:12:43
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-02 08:09:47
Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia składu informatycznych nośników danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2023-04-28 12:59:31
ZARZĄDZENIE NR 62/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 2023-04-03 13:23:20
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok 2023-03-29 10:07:00
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-05-02 08:06:45
ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-05-02 08:04:40
ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-05-02 08:00:54
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-04-12 07:58:53
ZARZĄDZENIE NR 55/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-03-16 11:39:50
ZARZĄDZENIE NR 52/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-03-08 11:09:23
ZARZĄDZENIE NR 51/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-03-08 11:08:07
ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-03-08 11:02:23
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-03-08 11:00:20
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-03-08 10:58:10
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-02-27 13:34:17
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-02-27 13:32:24
ZARZĄDZENIE NR 44/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-02-27 12:25:49
ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 2023-02-13 12:18:18
ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-02-08 13:09:33
ZARZĄDZENIE NR 40/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 11:04:27
ZARZĄDZENIE NR 39/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:58:48
ZARZĄDZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:50:14
ZARZĄDZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:46:15
ZARZĄDZENIE NR 36/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-02-07 10:38:16
ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2023-01-31 13:23:31
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-02-07 08:41:12
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-02-07 08:39:56
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-02-07 08:37:18
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2023-02-10 09:13:32
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2023-01-26 14:10:53
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2023-01-26 14:09:09
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2023-01-26 14:07:35
Zarządzenie NR 26/2023 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-02-17 10:29:01
ZARZĄDZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-01-24 13:04:20
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-24 13:02:21
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-01-24 13:01:16
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok 2023-01-16 11:04:34
ZARZĄDZENIE NR 21/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-16 11:02:07
ZARZĄDZENIE NR 20/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku 2023-01-09 12:17:42
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-01-09 12:15:57
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-11 10:39:50
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok 2023-01-11 10:38:54
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:54:36
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 14:00:01
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:52:09
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:50:37
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:49:29
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:47:43
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:44:31
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:43:36
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:42:35
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:41:07
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:39:25
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:37:09
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:33:41
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:32:22
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:30:46
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-01-12 13:18:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Zieliński

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Zieliński

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 12:06