Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2022 - VIII kadencja 2018-2023

Zarządzenie Nr 240/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 248/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2023-07-04 11:31:04
ZARZĄDZENIE NR 247/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-01-05 11:22:40
ZARZĄDZENIE NR 246/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok 2023-01-05 11:20:15
ZARZĄDZENIE NR 245/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok 2023-03-08 12:49:19
ZARZĄDZENIE NR 244/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2023-01-11 09:43:39
ZARZĄDZENIE NR 243/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2023-01-11 09:41:31
ZARZĄDZENIE NR 242/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2023-01-11 09:40:59
ZARZĄDZENIE NR 241/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2023-01-11 09:34:07
Zarządzenie Nr 240/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2022-12-30 10:25:41
ZARZĄDZENIE NR 239/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 198/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-12-30 07:49:09
ZARZĄDZENIE NR 238/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do lat 3 w trybie bezprzetargowym stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-12-22 13:55:42
ZARZĄDZENIE NR 237/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Warmia i Mazury Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynku jako wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-12-22 13:54:21
ZARZĄDZENIE NR 236/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia w latach 2020 – 2024 Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim 2022-12-22 14:00:47
ZARZĄDZENIE NR 235/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-12-23 08:42:16
ZARZĄDZENIE NR 234/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-12-23 08:41:26
ZARZĄDZENIE NR 233/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-23 08:35:35
ZARZĄDZENIE NR 232/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-12-23 08:32:29
ZARZĄDZENIE NR 231/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-12-23 08:28:35
ZARZĄDZENIE NR 230/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-12-23 08:29:49
ZARZĄDZENIE NR 229/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-23 08:21:46
ZARZĄDZENIE NR 228/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-12-23 08:10:19
ZARZĄDZENIE NR 227/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-12-23 08:08:48
ZARZĄDZENIE NR 226/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-12-23 08:06:52
ZARZĄDZENIE NR 225/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-23 08:03:11
Zarządzenie NR 224/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników majątku obrony cywilnej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2023-02-17 08:42:53
ZARZĄDZENIE NR 223/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-12-13 13:24:36
ZARZĄDZENIE NR 222/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-13 13:22:46
ZARZĄDZENIE NR 221/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-12-13 13:21:12
ZARZĄDZENIE NR 220/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:06:11
ZARZĄDZENIE NR 219/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:05:15
ZARZĄDZENIE NR 218/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:04:24
ZARZĄDZENIE NR 217/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:03:40
ZARZĄDZENIE NR 216/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:03:02
ZARZĄDZENIE NR 215/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:02:10
ZARZĄDZENIE NR 214/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-22 15:01:22
ZARZĄDZENIE NR 213/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Dostępny samorząd - granty” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze DSG/0398 z dnia 23 listopada 2022 roku realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2023-10-31 11:23:40
ZARZĄDZENIE NR 211/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-12-05 09:35:53
ZARZĄDZENIE NR 210/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-05 09:20:07
ZARZĄDZENIE NR 209/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2022-11-22 16:13:06
ZARZĄDZENIE NR 208/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-12-05 09:12:09
ZARZĄDZENIE NR 207/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. 2022-12-05 09:09:56
ZARZĄDZENIE NR 206/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-05 09:17:17
ZARZĄDZENIE NR 205/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-12-02 15:43:27
ZARZĄDZENIE NR 204/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023 - 2035 2022-11-25 15:15:29
ZARZĄDZENIE NR 203/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023 2022-11-25 15:14:53
ZARZĄDZENIE NR 202/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-11-21 12:02:39
ZARZĄDZENIE NR 201/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-22 15:00:13
ZARZĄDZENIE NR 200/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-22 14:59:26
ZARZĄDZENIE NR 199/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-22 14:58:22
ZARZĄDZENIE NR 198/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-11-23 11:38:43
ZARZĄDZENIE NR 197/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-22 14:57:16
ZARZĄDZENIE NR 196/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-22 14:55:56
ZARZĄDZENIE NR 195/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-22 14:53:33
Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-11-16 11:22:44
Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-11-16 11:30:58
ZARZĄDZENIE NR 192/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-11-17 13:45:03
ZARZĄDZENIE NR 191/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-11-17 13:45:48
ZARZĄDZENIE NR 190/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-17 13:43:49
ZARZĄDZENIE NR 189/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 178/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania w 2022 roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2022-10-25 10:39:46
ZARZĄDZENIE NR 188/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-11-17 12:13:41
ZARZĄDZENIE NR 187/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-11-17 12:07:28
ZARZĄDZENIE NR 186/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-17 11:53:54
ZARZĄDZENIE NR 185/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-11-17 11:59:05
ZARZĄDZENIE NR 184/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 173/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-11-17 12:10:49
ZARZĄDZENIE NR 183/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 172/2022 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-11-17 12:05:36
ZARZĄDZENIE NR 182/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 171/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-17 11:53:03
ZARZĄDZENIE NR 181/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 170/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-11-17 11:58:12
ZARZĄDZENIE NR 180/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 161/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego do wprowadzania oraz dokonywania zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 2022-11-15 10:57:06
ZARZĄDZENIE NR 179/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2022-10-27 13:42:29
ZARZĄDZENIE NR 178/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania w 2022 roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2022-10-21 12:47:20
ZARZĄDZENIE NR 177/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Urzędu Miejskiego Nowym Mieście Lubawskim 2022-11-10 13:16:29
ZARZĄDZENIE NR 176/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-10-20 12:47:17
ZARZĄDZENIE NR 175/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawski” w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.4 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Numer umowy RPWM.09.03.04-28-0033/22-00 2023-03-08 14:09:10
ZARZĄDZENIE NR 174/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok 2023-03-08 12:47:08
ZARZĄDZENIE NR 173/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-11-17 12:08:33
ZARZĄDZENIE NR 172/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-11-17 12:04:20
ZARZĄDZENIE NR 171/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-17 11:51:34
ZARZĄDZENIE NR 170/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-11-17 11:55:51
ZARZĄDZENIE NR 169/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-11-17 12:02:26
ZARZĄDZENIE NR 168/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-17 11:50:37
ZARZĄDZENIE NR 167/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-10-24 09:53:37
ZARZĄDZENIE NR 166/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-10-24 09:52:24
ZARZĄDZENIE NR 165/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-10-24 09:50:30
ZARZĄDZENIE NR 164/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-10-24 09:49:39
ZARZĄDZENIE NR 163/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-10-24 09:47:59
ZARZĄDZENIE NR 162/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-10-24 09:41:20
ZARZĄDZENIE NR 161/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego do wprowadzania oraz dokonywania zmian dochodów i wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 2022-11-15 10:53:15
ZARZĄDZENIE NR 158/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-10-03 08:40:27
ZARZĄDZENIE NR 157/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-10-03 08:39:45
ZARZĄDZENIE NR 156/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-10-03 08:38:22
ZARZĄDZENIE NR 154/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:37:33
ZARZĄDZENIE NR 152/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-09-09 10:56:27
ZARZĄDZENIE NR 151/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-09-09 10:54:22
ZARZĄDZENIE NR 150/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-09-09 10:52:08
ZARZĄDZENIE NR 149/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-09-01 08:16:59
ZARZĄDZENIE NR 148/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-09-05 14:11:06
ZARZĄDZENIE NR 147/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” 2022-08-29 10:12:47
ZARZĄDZENIE NR 146/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku 2022-09-01 15:25:08
ZARZĄDZENIE NR 145/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-09-02 08:56:09
ZARZĄDZENIE NR 144/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-09-02 08:55:17
ZARZĄDZENIE NR 143/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-09-02 08:54:22
ZARZĄDZENIE NR 142/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-09-02 08:53:09
ZARZĄDZENIE NR 141/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 13:16:24
ZARZĄDZENIE NR 140/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-09-05 14:31:11
ZARZĄDZENIE NR 139/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:34:18
ZARZĄDZENIE NR 138/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:33:22
ZARZĄDZENIE NR 137/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:32:30
ZARZĄDZENIE NR 136/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:31:43
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:30:20
ZARZĄDZENIE NR 134/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:29:16
ZARZĄDZENIE NR 133/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:27:44
ZARZĄDZENIE NR 132/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-17 12:37:59
ZARZĄDZENIE 131/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-23 07:43:38
ZARZĄDZENIE 130/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-23 07:41:34
ZARZĄDZENIE NR 129/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 07:40:45
ZARZĄDZENIE NR 128/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-23 07:39:25
ZARZĄDZENIE NR 126/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym bądź do oddania w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-08-03 15:03:40
ZARZĄDZENIE NR 125/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim zmienionego zarządzeniem nr 155/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 173/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 82/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem nr 182/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzeniem nr 162/2019 z dnia 17 października 2019 r., zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 28/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzenia nr 203/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 175/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. 2022-08-10 11:32:05
ZARZĄDZENIE NR 124/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-01 13:13:10
ZARZĄDZENIE NR 123/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-02 12:33:59
ZARZĄDZENIE NR 122/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-02 12:32:41
ZARZĄDZENIE NR 121/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-02 12:31:24
ZARZĄDZENIE NR 120/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:30:22
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-05 14:16:49
ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-07-28 10:29:51
ZARZĄDZENIE NR 117/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-28 10:28:18
ZARZĄDZENIE NR 116/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-28 13:05:55
ZARZĄDZENIE NR 115/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-07-28 10:27:07
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2021 rok 2022-07-28 10:26:05
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2021 rok 2022-07-28 10:24:24
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2021 rok 2022-07-28 10:23:16
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-07-28 10:21:00
ZARZĄDZENIE NR 110/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-28 10:19:57
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-07-28 10:18:39
Zarządzenie NR 108/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-08 09:37:12
ZARZĄDZENIE 107/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-23 10:19:07
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 10:18:40
ZARZĄDZENIE NR 105/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:25:08
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-06-30 14:20:47
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-06-28 14:21:26
ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-05 14:15:45
ZARZĄDZENIE NR 101/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw pracy Przedszkola Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-06-24 14:15:26
ZARZĄDZENIE 100/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-23 10:17:39
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 10:15:22
ZARZĄDZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:24:07
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-06-23 09:00:53
ZARZĄDZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-06-23 08:52:59
ZARZĄDZENIE NR 95/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-23 08:51:47
ZARZĄDZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-06-23 08:50:46
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-05 14:14:42
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-13 08:22:15
ZARZĄDZENIE NR 90/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2022 roku 2022-05-31 14:02:04
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-06-01 12:49:07
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-01 12:47:55
ZARZĄDZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-06-01 12:46:58
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-19 10:05:15
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-31 07:46:18
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-05-13 14:16:42
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-05-12 08:36:22
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-12 08:27:43
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-05-12 08:26:11
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-12 08:23:57
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-07-19 10:04:02
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-06 13:41:30
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-05-06 13:40:29
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-01 13:41:40
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-05-30 08:16:55
ZARZĄDZENIE 74/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-23 10:14:36
ZARZĄDZENIE 73/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-23 10:13:18
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 10:12:36
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:11:51
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2022-04-21 12:47:20
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-04-28 13:48:33
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-04-28 13:47:24
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-28 13:45:57
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2022-04-08 13:45:05
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów ds. Dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2022-04-08 07:38:33
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-04-07 14:29:41
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-05 14:13:40
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-04-11 08:04:23
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-11 08:03:13
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-04-11 08:02:08
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok 2022-04-11 11:09:49
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-05 14:12:11
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-04-04 07:59:09
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-11 07:59:33
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-07-21 08:05:22
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-03-17 11:11:02
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-04-11 07:58:39
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-11 07:57:25
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-04-11 07:56:38
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:27:19
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:26:00
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:24:58
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:22:47
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:21:03
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-29 12:20:00
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-29 12:19:04
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:18:07
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-03-15 11:55:31
ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-17 12:57:11
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-03-17 12:56:14
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-07-20 13:31:39
ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024" 2022-07-20 13:30:38
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2024” 2022-03-11 08:56:24
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-03-07 08:00:03
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-03-07 14:05:37
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu rzeczowo-finansowego określającego podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok 2022-03-09 11:36:28
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego 2023-03-08 14:07:27
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 2023-03-08 14:02:30
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-03-09 11:34:52
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-09 11:33:38
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-03-09 11:30:21
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany terminu składania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-02-23 15:06:24
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-02-24 12:11:08
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-02-25 14:11:47
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-24 09:40:45
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-02-16 09:51:43
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie organizacji służby Stałego Dyżuru w Nowym Mieście Lubawskim na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-05-20 12:56:01
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-01-31 14:29:25
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2030” 2022-01-28 11:37:54
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-28 08:04:26
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-28 07:57:17
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-01-28 07:56:08
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2022-01-28 13:23:51
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-02-09 07:53:15
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2022-01-20 07:39:22
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-01-20 07:38:30
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku 2022-05-20 12:14:31
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-01-21 09:47:30
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku 2022-01-11 07:32:10
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-13 11:55:06
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-13 11:53:48
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-01-13 11:52:45
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:48:09
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:47:12
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:45:28
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń, postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:44:33
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania decyzji, zaświadczeń, postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:43:23
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania decyzji, zaświadczeń, postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:42:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Markowska

Data wytworzenia:
27 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Katarzyna Markowska

Data aktualizacji:
30 gru 2022, godz. 10:21