Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2022 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 158/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-10-03 08:40:27
ZARZĄDZENIE NR 157/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-10-03 08:39:45
ZARZĄDZENIE NR 156/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-10-03 08:38:22
ZARZĄDZENIE NR 154/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:37:33
ZARZĄDZENIE NR 152/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-09-09 10:56:27
ZARZĄDZENIE NR 151/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-09-09 10:54:22
ZARZĄDZENIE NR 150/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-09-09 10:52:08
ZARZĄDZENIE NR 149/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-09-01 08:16:59
ZARZĄDZENIE NR 148/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-09-05 14:11:06
ZARZĄDZENIE NR 147/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna” 2022-08-29 10:12:47
ZARZĄDZENIE NR 146/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku 2022-09-01 15:25:08
ZARZĄDZENIE NR 145/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-09-02 08:56:09
ZARZĄDZENIE NR 144/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-09-02 08:55:17
ZARZĄDZENIE NR 143/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-09-02 08:54:22
ZARZĄDZENIE NR 142/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-09-02 08:53:09
ZARZĄDZENIE NR 141/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 13:16:24
ZARZĄDZENIE NR 140/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-09-05 14:31:11
ZARZĄDZENIE NR 139/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:34:18
ZARZĄDZENIE NR 138/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:33:22
ZARZĄDZENIE NR 137/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:32:30
ZARZĄDZENIE NR 136/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:31:43
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:30:20
ZARZĄDZENIE NR 134/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:29:16
ZARZĄDZENIE NR 133/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-09-06 11:27:44
ZARZĄDZENIE NR 132/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-17 12:37:59
ZARZĄDZENIE 131/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-23 07:43:38
ZARZĄDZENIE 130/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-23 07:41:34
ZARZĄDZENIE NR 129/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 07:40:45
ZARZĄDZENIE NR 128/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-23 07:39:25
ZARZĄDZENIE NR 126/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym bądź do oddania w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-08-03 15:03:40
ZARZĄDZENIE NR 125/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim zmienionego zarządzeniem nr 155/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 173/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 82/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem nr 182/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzeniem nr 162/2019 z dnia 17 października 2019 r., zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 28/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzenia nr 203/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 175/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. 2022-08-10 11:32:05
ZARZĄDZENIE NR 124/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-01 13:13:10
ZARZĄDZENIE NR 123/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-02 12:33:59
ZARZĄDZENIE NR 122/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-02 12:32:41
ZARZĄDZENIE NR 121/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-02 12:31:24
ZARZĄDZENIE NR 120/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:30:22
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-05 14:16:49
ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-07-28 10:29:51
ZARZĄDZENIE NR 117/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-28 10:28:18
ZARZĄDZENIE NR 116/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-28 13:05:55
ZARZĄDZENIE NR 115/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-07-28 10:27:07
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2021 rok 2022-07-28 10:26:05
ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2021 rok 2022-07-28 10:24:24
ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2021 rok 2022-07-28 10:23:16
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-07-28 10:21:00
ZARZĄDZENIE NR 110/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-28 10:19:57
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-07-28 10:18:39
Zarządzenie NR 108/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-08 09:37:12
ZARZĄDZENIE 107/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-23 10:19:07
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 10:18:40
ZARZĄDZENIE NR 105/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:25:08
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-06-30 14:20:47
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-06-28 14:21:26
ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-05 14:15:45
ZARZĄDZENIE NR 101/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw pracy Przedszkola Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-06-24 14:15:26
ZARZĄDZENIE 100/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-23 10:17:39
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 10:15:22
ZARZĄDZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:24:07
ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-06-23 09:00:53
ZARZĄDZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-06-23 08:52:59
ZARZĄDZENIE NR 95/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-23 08:51:47
ZARZĄDZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-06-23 08:50:46
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-08-05 14:14:42
ZARZĄDZENIE NR 91/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-13 08:22:15
ZARZĄDZENIE NR 90/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2022 roku 2022-05-31 14:02:04
ZARZĄDZENIE NR 89/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-06-01 12:49:07
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-06-01 12:47:55
ZARZĄDZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-06-01 12:46:58
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-19 10:05:15
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-05-31 07:46:18
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-05-13 14:16:42
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-05-12 08:36:22
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-12 08:27:43
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-05-12 08:26:11
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-12 08:23:57
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-07-19 10:04:02
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-06 13:41:30
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-05-06 13:40:29
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-01 13:41:40
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-05-30 08:16:55
ZARZĄDZENIE 74/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-08-23 10:14:36
ZARZĄDZENIE 73/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-08-23 10:13:18
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-23 10:12:36
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-08-02 12:11:51
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2022-04-21 12:47:20
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-04-28 13:48:33
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-04-28 13:47:24
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-28 13:45:57
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2022-04-08 13:45:05
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów ds. Dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2022-04-08 07:38:33
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-04-07 14:29:41
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-05 14:13:40
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-04-11 08:04:23
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-11 08:03:13
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-04-11 08:02:08
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok 2022-04-11 11:09:49
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-08-05 14:12:11
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok 2022-04-04 07:59:09
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-11 07:59:33
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-07-21 08:05:22
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-03-17 11:11:02
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-04-11 07:58:39
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-11 07:57:25
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-04-11 07:56:38
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:27:19
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:26:00
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:24:58
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:22:47
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:21:03
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-29 12:20:00
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-03-29 12:19:04
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-03-29 12:18:07
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 2022-03-15 11:55:31
ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-17 12:57:11
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-03-17 12:56:14
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-07-20 13:31:39
ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024" 2022-07-20 13:30:38
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2024” 2022-03-11 08:56:24
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-03-07 08:00:03
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-03-07 14:05:37
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu rzeczowo-finansowego określającego podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok 2022-03-09 11:36:28
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-03-09 11:34:52
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-09 11:33:38
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-03-09 11:30:21
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany terminu składania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-02-23 15:06:24
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-02-24 12:11:08
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-02-25 14:11:47
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-02-24 09:40:45
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim 2022-02-16 09:51:43
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie organizacji służby Stałego Dyżuru w Nowym Mieście Lubawskim na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-05-20 12:56:01
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-01-31 14:29:25
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 172/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2030” 2022-01-28 11:37:54
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-28 08:04:26
ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-28 07:57:17
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-01-28 07:56:08
ZARZĄDZENIE NR 16/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2022-01-28 13:23:51
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-02-09 07:53:15
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2022-01-20 07:39:22
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2022-01-20 07:38:30
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku 2022-05-20 12:14:31
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-01-21 09:47:30
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku 2022-01-11 07:32:10
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-13 11:55:06
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-13 11:53:48
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2022 rok 2022-01-13 11:52:45
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:48:09
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:47:12
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:45:28
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania zaświadczeń, postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:44:33
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania decyzji, zaświadczeń, postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:43:23
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do udzielania informacji, wydawania decyzji, zaświadczeń, postanowień oraz ustalania prawa do dodatku osłonowego 2022-02-16 07:42:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 09:06