Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2021 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-02-12 08:32:30
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-02-12 08:35:02
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej użytkowej - przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie przetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-08 13:27:39
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024 2021-01-11 13:54:06
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku 2021-01-29 09:40:04
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2021-02-03 07:55:04
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-22 13:07:49
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-01-29 14:20:52
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-28 18:42:18
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-28 18:44:58
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-29 10:57:18
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10, lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.3 Maja 38 w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-29 07:47:37
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021-01-29 14:21:45
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-02-12 08:41:07
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-02-12 08:50:06
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-02-12 09:00:40
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-09 10:57:40
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:01:26
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:06:12
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:07:21
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-03 14:27:24
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021" 2021-02-05 12:44:23
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-03-05 14:49:17
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-03-05 14:50:33
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-24 15:31:55
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 135/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-26 09:49:35
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do prowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-02-26 09:50:37
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-05 13:49:50
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym bądź do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-03-05 14:59:45
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022 2021-03-08 22:38:40
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-03-15 14:38:39
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok 2021-04-06 13:28:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
08 sty 2021, godz. 13:26