Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2021 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-02-12 08:32:30
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-02-12 08:35:02
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej użytkowej - przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie przetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-08 13:27:39
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024 2021-01-11 13:54:06
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku 2021-01-29 09:40:04
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2021-02-03 07:55:04
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-22 13:07:49
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-06-04 07:38:23
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku. 2021-06-08 07:52:44
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-01-29 14:20:52
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-28 18:42:18
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-28 18:44:58
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-29 10:57:18
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10, lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.3 Maja 38 w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-29 07:47:37
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021-01-29 14:21:45
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-02-12 08:41:07
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-02-12 08:50:06
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-02-12 09:00:40
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-09 10:57:40
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:01:26
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:06:12
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:07:21
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-03 14:27:24
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021" 2021-02-05 12:44:23
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-03-05 14:49:17
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-03-05 14:50:33
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-24 15:31:55
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 135/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-26 09:49:35
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do prowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-02-26 09:50:37
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania miasta Nowego Miasta Lubawskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2021-06-08 07:55:28
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-05 13:49:50
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym bądź do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-03-05 14:59:45
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022 2021-03-08 22:38:40
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-03-15 14:38:39
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 149/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-06-08 07:57:11
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok 2021-04-06 13:28:12
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2021-04-13 11:31:23
ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-04-15 08:00:13
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok 2021-04-15 08:06:05
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-04-29 13:52:23
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-04-29 13:52:55
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2020 rok 2021-04-15 08:34:11
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-04-14 16:23:21
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-04-19 11:28:52
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2021-04-26 08:36:04
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-04-30 08:10:31
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-06-10 08:19:44
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-04-30 08:11:33
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-05-06 11:48:34
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-05-07 07:47:11
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2020 rok 2021-05-12 08:31:39
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2020 rok 2021-05-12 08:32:39
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Mieście Lubawskim 2021-05-19 12:16:34
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2021 roku 2021-05-12 14:32:02
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-05-21 14:16:27
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-05-31 07:54:52
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Retencji Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-07-02 13:10:47
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-06-11 12:31:15
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-06-10 08:21:33
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-06-11 12:32:08
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok 2021-06-10 08:23:31
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-02 12:51:07
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:35:58
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:36:52
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:39:10
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:39:55
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-17 14:15:30
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-06-18 07:54:41
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2021 r. 2021-06-22 13:10:36
ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw pracy Przedszkola Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-06-30 12:30:46
ZARZĄDZENIE NR 85/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-07-06 13:31:05
ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, przyjęcia regulaminu prac komisji przetargowej 2021-07-09 08:52:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
08 sty 2021, godz. 13:26