Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2021 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-02-12 08:32:30
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-02-12 08:35:02
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej użytkowej - przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie przetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-08 13:27:39
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024 2021-01-11 13:54:06
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku 2021-01-29 09:40:04
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2021-02-03 07:55:04
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-22 13:07:49
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-06-04 07:38:23
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku 2021-09-30 09:16:19
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku. 2021-06-08 07:52:44
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-01-29 14:20:52
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do żłobka prowadzonego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-28 18:42:18
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-28 18:44:58
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-29 10:57:18
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem na okres do lat 10, lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.3 Maja 38 w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-01-29 07:47:37
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021-01-29 14:21:45
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-02-12 08:41:07
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-02-12 08:50:06
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-02-12 09:00:40
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-09 10:57:40
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:01:26
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:06:12
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - przeznaczonej do oddania w najem na okres do lat 10 w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-04 08:07:21
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-03 14:27:24
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021" 2021-02-05 12:44:23
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-03-05 14:49:17
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-03-05 14:50:33
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-24 15:31:55
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 135/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-02-26 09:49:35
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do prowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-02-26 09:50:37
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2022-01-03 12:44:06
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2022-01-03 12:45:03
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2022-01-03 12:46:15
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania miasta Nowego Miasta Lubawskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2021-06-08 07:55:28
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-05 13:49:50
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym bądź do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-03-05 14:59:45
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2022 2021-03-08 22:38:40
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-03-15 14:38:39
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 149/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-06-08 07:57:11
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok 2021-04-06 13:28:12
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2021-04-13 11:31:23
ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-04-15 08:00:13
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok 2021-04-15 08:06:05
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-04-29 13:52:23
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-04-29 13:52:55
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2020 rok 2021-04-15 08:34:11
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-04-14 16:23:21
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-04-19 11:28:52
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2021-04-26 08:36:04
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-04-30 08:10:31
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-06-10 08:19:44
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-04-30 08:11:33
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-05-06 11:48:34
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-05-07 07:47:11
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2020 rok 2021-05-12 08:31:39
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2020 rok 2021-05-12 08:32:39
ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Mieście Lubawskim 2021-05-19 12:16:34
ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2021 roku 2021-05-12 14:32:02
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-05-21 14:16:27
ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2022-01-03 12:47:13
ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-05-31 07:54:52
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Retencji Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-07-02 13:10:47
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-06-11 12:31:15
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-06-10 08:21:33
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-06-11 12:32:08
ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok 2021-06-10 08:23:31
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-02 12:51:07
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:35:58
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:36:52
ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:39:10
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-06-16 09:39:55
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, Umowa Nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-00, realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2022-09-02 07:57:36
ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-17 14:15:30
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-06-18 07:54:41
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2021 r. 2021-06-22 13:10:36
ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw pracy Przedszkola Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-06-30 12:30:46
ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2022-01-03 12:48:11
ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 2021-09-23 10:51:36
ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”; finansowanego na podstawie umowy Nr RPWM.03.01.00- 28-0034/20-00 dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej nr 3: „Cyfrowy Region ” Działania 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-09-07 12:05:56
ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021– 2035 2022-01-03 12:49:06
ZARZĄDZENIE NR 80A/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021– 2035 2022-01-03 12:50:06
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2022-01-03 12:51:07
ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2022-01-03 12:52:05
ZARZĄDZENIE 83/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2022-01-03 12:53:07
ZARZĄDZENIE NR 84/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-01-03 12:54:16
ZARZĄDZENIE NR 84A/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-01-03 12:55:16
ZARZĄDZENIE NR 85/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-07-06 13:31:05
ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, przyjęcia regulaminu prac komisji przetargowej 2021-07-09 08:52:11
ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do zawarcia umowy 2023-02-22 14:50:47
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2022-01-03 12:56:13
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2022-01-03 12:57:17
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2022-01-03 13:06:57
ZARZĄDZENIE NR 91/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn."Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 2021-08-04 11:26:10
ZARZĄDZENIE NR 92/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad, sposobu, trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych 2021-08-20 08:07:29
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2021-08-06 13:47:09
ZARZĄDZENIE NR 94/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 2021-08-06 10:32:09
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Miasta Lubawskiego 2021-08-12 07:49:38
ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-08-18 10:10:11
ZARZĄDZENIE NR 97/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2021-08-26 08:01:07
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2021-08-26 08:02:50
ZARZĄDZENIE NR 99/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych 2021-08-26 08:04:06
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych 2021-08-26 08:05:39
ZARZĄDZENIE NR 101/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-08-20 08:09:15
ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-08-20 08:10:34
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-08-20 08:11:40
ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 2021-08-31 09:05:20
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-09-01 13:51:01
ZARZĄDZENIE NR 106/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-09-01 13:51:49
ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok 2022-01-03 13:08:18
ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem bądź w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-09-03 14:19:14
ZARZĄDZENIE NR 109/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-09-13 09:54:03
ZARZĄDZENIE NR 110/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-09-10 12:44:39
ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-09-10 12:45:25
ZARZĄDZENIE NR 112/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok 2022-01-03 13:09:17
ZARZĄDZENIE NR 113/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2022-04-19 11:50:45
ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-09-23 10:52:58
ZARZĄDZENIE NR 115/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-09-23 10:54:00
ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-09-23 10:54:49
ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2022-09-16 13:59:10
ZARZĄDZENIE NR 118/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2021-10-01 07:37:44
ZARZĄDZENIE NR 119/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-10-12 13:28:51
ZARZĄDZENIE NR 120/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-11-02 10:51:11
ZARZĄDZENIE NR 121/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2022-07-19 09:54:34
ZARZĄDZENIE NR 122/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 października 2021 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela , w tym w szczególności do wydawania postanowień, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2022-07-19 09:55:44
ZARZĄDZENIE NR 123/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-11-02 11:03:40
ZARZĄDZENIE NR 124/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-11-02 10:51:58
ZARZĄDZENIE NR 125/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-11-02 10:52:42
ZARZĄDZENIE NR 126/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie bądź do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-10-25 08:53:03
ZARZĄDZENIE NR 127/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przyznawania w 2021 roku Świadczeń w Ramach Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli 2021-10-25 14:29:37
ZARZĄDZENIE NR 128/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-11-24 13:20:00
ZARZĄDZENIE NR 129/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-11-24 13:33:09
ZARZĄDZENIE 130/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-11-24 13:35:11
ZARZĄDZENIE NR 131/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2021-11-04 08:41:40
ZARZĄDZENIE NR 132/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim zakupionych w ramach projektu „pl.ID – Polska ID karta” 2022-09-02 08:25:00
ZARZĄDZENIE NR 133/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu koordynatorów ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2021-11-05 13:04:01
ZARZĄDZENIE NR 134/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy 2021-11-12 10:00:45
ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy 2021-11-12 10:02:07
ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia w latach 2022 – 2025 relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 2021-11-24 13:36:11
ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 - 2035 2021-11-24 13:37:21
ZARZĄDZENIE NR 139/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2022 2021-11-24 13:39:10
ZARZĄDZENIE NR 140/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2021-11-24 13:40:04
ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2021-11-17 13:57:40
ZARZĄDZENIE NR 142/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2021-11-17 13:58:34
ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-03 13:32:13
ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-12-03 13:33:00
ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 - II Transza 2021-12-10 08:14:13
ZARZĄDZENIE NR 146/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim zmienionego Zarządzeniem Nr 94/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 2021-12-07 10:43:22
ZARZĄDZENIE NR 148/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-11-26 09:20:23
ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2021-12-06 12:33:24
ZARZĄDZENIE NR 150/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-06 12:34:17
ZARZĄDZENIE NR 151/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-12-06 12:35:01
ZARZĄDZENIE NR 152/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-02 09:35:53
ZARZĄDZENIE NR 153/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 2022-04-19 11:51:55
ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania służby Stałego Dyżuru Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-12-30 09:33:53
ZARZĄDZENIE NR 155/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia w latach 2020 – 2024 Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim 2021-12-09 13:31:04
ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników majątku obrony cywilnej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021 r. 2021-12-30 09:34:56
ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 152/2021 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-23 11:47:48
ZARZĄDZENIE NR 159/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-30 08:20:18
ZARZĄDZENIE 160/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-12-30 08:21:15
ZARZĄDZENIE 161/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok 2021-12-30 08:22:07
ZARZĄDZENIE NR 162/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-03 08:00:56
ZARZĄDZENIE NR 163/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-03 08:01:57
ZARZĄDZENIE NR 164/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2,w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące 2022-07-19 09:58:12
ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-19 09:59:23
ZARZĄDZENIE NR 166/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2,w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące 2022-07-19 10:00:20
ZARZĄDZENIE NR 167/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2022-07-19 10:01:31
ZARZĄDZENIE NR 168/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-30 08:23:02
ZARZĄDZENIE 169/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-12-30 08:24:10
ZARZĄDZENIE 170/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok 2021-12-30 08:25:06
ZARZĄDZENIE NR 171/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2026 2021-12-29 12:15:07
ZARZĄDZENIE NR 172/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2030” 2021-12-30 08:27:31
ZARZĄDZENIE NR 176/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2022-01-28 13:21:50
ZARZĄDZENIE NR 177/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2021 rok 2022-01-17 11:55:30
ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2022-01-17 11:56:27
ZARZĄDZENIE NR 179/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2022-01-17 11:57:38
ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok 2022-01-17 12:42:03
ZARZĄDZENIE NR 181/2021 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2024 2022-04-11 14:18:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
08 sty 2021, godz. 13:26