Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2020 - VIII kadencja 2018-2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i krzewów oraz ze złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2022-01-03 11:58:08
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2022-01-03 11:59:17
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania w drodze zamiany za dopłatą prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na nieruchomość stanowiącą własność firmy Mazurskie Meble 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. 2020-06-26 09:31:43
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 roku 2020-12-30 12:33:40
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Nowym Mieście Lubawskim na 2020 rok 2020-12-30 12:48:11
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/ 2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dni 21 stycznia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu najmu lokalu użytkowego po II ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert organizacji pozarządowych 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-06-26 09:47:29
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-26 09:51:03
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 2020-06-26 09:53:42
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-26 09:59:58
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-06-26 10:02:06
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-26 10:03:41
ZARZĄDZENIE 27/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-06-26 10:05:23
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2016 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim zmienionego zarządzeniem nr 155/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem nr 173/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 82/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem nr 182/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzeniem nr 162/2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. 2021-02-22 08:16:36
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 2020-08-12 13:55:16
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy 2020-06-26 10:06:58
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wskazania danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2020-06-26 10:08:50
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej czynszu najmu lokalu użytkowego po III ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym 2020-06-26 10:11:17
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert organizacji pozarządowych na rozwój sportu w 2020 r. 2020-06-26 10:31:24
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. 2020-06-26 10:33:05
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. 2020-06-26 10:34:52
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2022-01-03 12:31:32
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2022-01-03 12:32:39
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2022-01-03 12:33:50
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu rzeczowo-finansowego określającego podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok 2022-01-03 12:34:46
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania miasta Nowego Miasta Lubawskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-06-26 10:36:32
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-06-26 10:38:08
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-26 10:46:05
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok 2020-06-26 10:48:07
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim za utrzymanie zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-06-26 10:49:59
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględzin nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-26 10:52:08
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035 2020-06-26 10:53:56
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-06-26 10:55:46
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-26 10:57:18
ZARZĄDZENIE 49/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-06-26 10:58:57
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. 2020-06-12 10:18:42
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-06-26 11:00:56
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-26 11:02:38
ZARZĄDZENIE 53/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-06-26 11:04:23
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. 2020-06-26 11:06:04
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. 2020-06-26 11:14:02
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. 2020-06-26 11:15:56
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. 2020-06-26 11:17:53
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2020-06-26 11:22:08
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-26 11:24:22
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 oraz powyżej 3 lat stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-12 09:09:46
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2022-07-20 09:11:32
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-06-12 10:23:05
ZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-06-12 10:24:05
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. 2020-06-12 10:24:54
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2019 rok 2020-06-12 10:25:49
ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2020 roku 2020-06-15 08:14:00
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2019 rok 2020-06-17 12:45:25
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2019 rok 2020-06-17 12:46:38
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-06-26 11:29:15
ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2020 z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2020 roku 2020-06-24 14:03:58
ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym” 2020-07-07 10:06:52
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-07-01 12:17:38
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-07-01 12:19:57
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-07-01 12:22:15
ZARZĄDZENIE NR 82/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-07-01 12:23:57
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035 2020-07-08 08:03:21
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-07-08 08:05:24
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-07-08 08:07:13
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-07-08 08:09:31
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-07-08 10:13:11
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2020 r. 2020-07-07 12:39:47
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-07-24 10:39:45
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-07-24 10:57:25
ZARZĄDZENIE NR 92/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-07-24 11:00:03
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-08-12 10:29:29
ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2020-08-12 10:42:02
ZARZĄDZENIE NR 95/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 10:44:00
ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 10:45:17
ZARZĄDZENIE NR 97/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny 2020-08-12 10:47:35
ZARZĄDZENIE NR 98/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2020-08-12 10:49:08
ZARZĄDZENIE NR 99/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2020-08-12 10:49:59
ZARZĄDZENIE NR 100/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 10:52:39
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 2020-08-12 10:53:34
ZARZĄDZENIE NR 102/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" 2020-08-12 10:54:26
ZARZĄDZENIE NR 103/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 2020-08-12 10:56:13
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2020-08-12 10:58:12
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) 2020-08-12 10:59:17
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej 2020-08-12 13:02:40
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2020-08-12 13:03:49
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-08-31 08:04:10
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-08-31 08:06:17
ZARZĄDZENIE 110/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-08-31 08:07:27
ZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-05 13:29:48
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2020-08-12 13:56:49
ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 13:04:45
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 13:05:49
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2020-08-12 13:07:04
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny 2020-08-12 13:08:02
ZARZĄDZENIE NR 117/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2020-08-12 13:33:45
ZARZĄDZENIE NR 118/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 13:34:33
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 2020-08-12 13:35:25
ZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" 2020-08-12 13:36:20
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2020-08-12 13:37:19
ZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2020-08-12 13:38:10
ZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2020-08-12 13:38:56
ZARZĄDZENIE NR 124/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-08-12 08:36:23
ZARZĄDZENIE NR 125/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-08-12 08:39:20
ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 111/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-30 11:39:40
ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” 2020-08-27 14:57:09
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 2020-08-27 15:04:57
ZARZĄDZENIE NR 129/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-08-31 08:17:05
ZARZĄDZENIE NR 130/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-09-10 12:41:04
ZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-09-10 12:42:08
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Działyńskich 8a w Nowym Mieście Lubawskim z tytułu utrzymania zieleni miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-14 08:00:29
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy 2020-09-14 08:49:53
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-09-11 13:56:09
ZARZĄDZENIE NR 136/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-10-01 11:05:12
ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-10-01 11:06:07
ZARZĄDZENIE NR 138/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny 2020-10-06 11:12:17
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert organizacji pozarządowych na rozwój sportu w 2020 r. 2020-09-22 10:18:30
ZARZĄDZENIE NR 140/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. 2020-09-22 14:14:11
ZARZĄDZENIE NR 141/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-10-09 08:25:58
ZARZĄDZENIE NR 142/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-10-09 08:26:45
ZARZĄDZENIE NR 143/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-10-09 08:27:35
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok 2020-10-09 08:28:25
ZARZĄDZENIE NR 145/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2020-10-06 11:13:21
ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2020-10-08 14:11:07
ZARZĄDZENIE NR 147/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2020-10-08 14:12:03
ZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2020-10-08 14:12:56
ZARZĄDZENIE NR 149/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-11-05 10:33:18
ZARZĄDZENIE NR 151/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2020-11-20 08:57:05
ZARZĄDZENIE NR 152/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2020-11-20 09:00:53
ZARZĄDZENIE NR 153/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-10-16 08:50:49
ZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-11-04 08:05:45
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-11-04 08:13:22
ZARZĄDZENIE NR 156/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-11-04 08:56:13
ZARZĄDZENIE NR 157/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2020 roku 2020-10-22 11:05:36
ZARZĄDZENIE NR 158/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020–2035 2020-11-06 08:10:58
ZARZĄDZENIE NR 159/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-11-06 08:16:03
ZARZĄDZENIE NR 160/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-11-06 09:02:46
ZARZĄDZENIE NR 161/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-11-06 10:01:57
ZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznego przedszkola i publicznego oddziału przedszkolnego 2020-11-18 07:58:04
ZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w użyczenie na okres do lat 3 w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-11-04 11:10:20
ZARZĄDZENIE NR 165/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020– 2035 2022-01-03 12:35:46
ZARZĄDZENIE NR 166/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2022-01-03 12:36:51
ZARZĄDZENIE NR 167/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2022-01-03 12:37:50
ZARZĄDZENIE NR 168/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok 2020-11-27 12:18:14
ZARZĄDZENIE NR 169/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim 2020-11-20 09:43:56
ZARZĄDZENIE NR 170/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 2020-11-20 09:58:15
ZARZĄDZENIE NR 171/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-11-18 13:53:34
ZARZĄDZENIE NR 172/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-11-18 13:54:06
ZARZĄDZENIE NR 173/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021 - 2035 2020-11-13 14:02:51
ZARZĄDZENIE NR 174/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021 2020-11-13 14:05:15
ZARZĄDZENIE NR 175/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z/s w Warszawie 2020-11-16 13:10:09
ZARZĄDZENIE NR 176/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2023 2020-11-20 09:59:41
ZARZĄDZENIE NR 177/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024 2020-11-20 10:02:48
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2020-11-24 11:00:23
ZARZĄDZENIE NR 179/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-11-24 11:01:21
ZARZĄDZENIE NR 180/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-11-24 11:02:13
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2020-11-27 13:13:43
ZARZĄDZENIE NR 182/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-11-30 07:46:39
ZARZĄDZENIE NR 184/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-11-30 08:14:24
ZARZĄDZENIE NR 185/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-12-04 07:39:46
ZARZĄDZENIE NR 186/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-12-04 08:06:45
ZARZĄDZENIE NR 187/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów trwałych i pasywów w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim za 2020 rok 2020-12-17 14:18:37
ZARZĄDZENIE NR 188/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok 2020-12-18 13:43:14
ZARZĄDZENIE NR 189/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2020-12-18 13:44:18
ZARZĄDZENIE NR 190/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2020-12-18 13:46:38
ZARZĄDZENIE NR 191/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym określającym podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok 2020-12-18 13:47:27
ZARZĄDZENIE NR 192/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia w latach 2020 – 2024 Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim 2020-12-10 14:03:43
ZARZĄDZENIE NR 193/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego nr 93/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-12-11 10:22:49
ZARZĄDZENIE NR 194/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2020-12-11 10:25:17
ZARZĄDZENIE NR 195/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskiej an lata 2021-2023 2020-12-11 15:33:12
ZARZĄDZENIE NR 196/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” dofinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.1 – „Infrastruktura Kultury”, Poddziałanie 6.1.2 – „Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2022-09-02 08:43:29
ZARZĄDZENIE NR 197/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” dofinansowanych w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2022-09-02 08:31:12
ZARZĄDZENIE NR 198/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2021-01-05 12:27:43
ZARZĄDZENIE NR 199/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2021-01-05 12:29:10
ZARZĄDZENIE NR 200/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 2021-01-25 10:13:54
ZARZĄDZENIE NR 201/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2021-01-25 10:21:40
ZARZĄDZENIE NR 202/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim i Centrum Informacji Turystycznej, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego i Centrum Informacji Turystycznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-03-05 14:43:21
ZARZĄDZENIE NR 204/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-01-25 10:25:42
ZARZĄDZENIE 205/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2021 rok 2021-01-25 10:54:42
ZARZĄDZENIE NR 206/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020– 2035 2022-01-03 12:38:46
ZARZĄDZENIE NR 207/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok 2022-01-03 12:39:51
ZARZĄDZENIE NR 208/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2020 rok 2022-01-03 12:40:47
ZARZĄDZENIE NR 209/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2020 rok 2022-01-03 12:42:05
ZARZĄDZENIE NR 210/2020 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2021-02-18 13:57:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
05 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 09:09