Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek określający numer działki, obręb, nazwę ulicy, miejscowość, cel wydania zaświadczenia, ewentualnie przepis prawa wymagający dostarczenia zaświadczenia. (odręczny lub druk)
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej (w przypadku obowiązku zapłaty)

Opłaty:
1.Opłata skarbowa 17 zł - ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, (Dz. U.2012.1282 ze zm.):
2. Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 16) lub na numer konta Urzędu Miejskiego.
3.Zwolnienia od opłat zgodnie z w/w ustawą o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż w terminie 7 dni. Podstawa prawna : Art. 217§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2013.267 ze zm.)

Tryb odwoławczy:
Za odmowę wydania zaświadczenia lub zaświadczenie o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie przysługuje zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od otrzymania.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego
Tomasz Rogoziński, pok. nr 13, tel. 56 4729632

Wniosek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Rogoziński

Data wytworzenia:
10 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 08:24

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 08:24