Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Skarbnik Miasta

Funkcję Skarbnika sprawuje Marzena Krzemińska
Tel: 56 47 296 21

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych realizowanych przez komórki organizacyjne oraz gminne jednostki organizacyjne.  

2. Skarbnik nadzoruje, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań finansowych przez finansowe komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne ujęte w budżecie.  

3. Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu) należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Referatu Budżetu i Podatków,
2) nadzór nad opracowaniem i prawidłowym wykonaniem budżetu Gminy,
3) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
4) współdziałanie w opracowaniu projektu budżetu,
5) nadzór nad gospodarką finansową Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawieranych umów pod kątem przepisów finansowych,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

3a.  Obowiązki Skarbnika (głównego księgowego budżetu) podczas jego nieobecności pełni Zastępca Skarbnika.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
02 wrz 2022, godz. 12:15