Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub w Referacie Budżetu i Podatków w pokoju Nr 15

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od podatku od nieruchomości - UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

UCHWAŁA NR LII/337/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości wystawia się tytuł wykonawczy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - określa art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta  w Nowym Mieście Lubawskim (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Laskowska

Data wytworzenia:
09 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
09 cze 2020, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 07:57