Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub w Referacie Budżetu i Podatków w pokoju Nr 15 
 
Termin Załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim
Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa.
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
C. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa.
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości wystawia się tytuł wykonawczy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - indywidualne konto bankowe.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Laskowska

Data wytworzenia:
09 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
09 cze 2020, godz. 10:56

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
03 paź 2022, godz. 09:08