Archiwalny BIP Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim - Drukowanie

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 84/09 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17.07.2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu współfinansowania działań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku 2009”.

Załącznik do zarządzenia nr 84/09 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17.07.2009 r.

Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61 / 2006 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Zarządzenie Nr 57 / 2007 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 04.09.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61 / 2006 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Zarządzenie Nr 56 / 2007 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia. 20.09.2006 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu współfinansowania działań w zakresie usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie
Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w roku 2010”

Załącznik do zarządzenia nr 58/10 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24.05.2010 r.

Wytworzył:
Damian Artuszewski
Udostępnił:
Mirosław Jeznach
(2006-09-21 11:57:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Zieliński
(2016-10-24 08:31:07)
Archiwalny BIP