Archiwalny BIP Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznychWymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub w Referacie Podatków i Opłat w pokoju Nr 15

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od podatku od nieruchomości - UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego- Kierownik Referatu Podatków i Opłat.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

- UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- UCHWAŁA NR XIV/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości wystawia się tytuł wykonawczy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - określa art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta  w Nowym Mieście Lubawskim ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )

 

Wytworzył:
Iwona Laskowska
Udostępnił:
Maria Wróblewska
(2003-06-13 07:54:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2020-01-07 12:13:13)
 
 
ilość odwiedzin: 3830415

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X
Archiwalny BIP