Archiwalny BIP Podatek rolny od osób prawnych - Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

 

 

Podatek rolny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują ) 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub w Referacie Podatków i Opłat w pokoju Nr 15

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja. 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego - Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa.
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
D. Podatek rolny można umorzyć. ¨ Podstawa prawna - art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa.
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości wystawia się tytuł wykonawczy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.
G. Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - indywidualne konto bankowe.
 

 

Wytworzył:
Iwona Laskowska
Udostępnił:
Maria Wróblewska
(2003-06-13 08:27:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2020-01-07 12:18:47)
 
 
ilość odwiedzin: 3830419

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X
Archiwalny BIP