Archiwalny BIP Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Herb Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub w Referacie Podatków i Opłat w pokoju Nr 15

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg  oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości - UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat Urzędu - Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

- UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- UCHWAŁA NR XIV/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości wystawia się tytuł wykonawczy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - indywidualne konto bankowe

 

Wytworzył:
Iwona Laskowska
Udostępnił:
Maria Wróblewska
(2003-06-13 08:36:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Mirosław Jeznach
(2020-01-07 12:16:28)
 
 
ilość odwiedzin: 3830416

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X
Archiwalny BIP