Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zwrot opłaty skarbowej

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim:

60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli:
1. mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,
2. mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
3. w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.

Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej jest składany do Referatu Budżetu i Podatków za pośrednictwem organu administracji publicznej załatwiającego sprawę, w związku z którą wniesiono opłatę skarbową.
2. Wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej jest składany bezpośrednio do Referatu Budżetu i Podatków - w przypadkach, gdy opłata skarbowa była nienależna. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Forma załatwienia:
1. Decyzja Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.
2. Decyzja Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie nadpłaty opłaty skarbowej oraz ewentualnego zwrotu tej nadpłaty.
3. Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku dokonania zwrotu opłaty skarbowej na adres domowy, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot opłaty skarbowej do organu podatkowego – Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, właściwego w sprawach opłaty skarbowej.
Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.
Sprawę załatwia:
Referat Budżetu i Podatków pok. 15 i 16, tel. 56-472-96-25


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Laskowska

Data wytworzenia:
09 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
09 cze 2020, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
18 kwi 2023, godz. 13:28