Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zasady przenoszenia części poborowych do rezerwy

Wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, przenosi do rezerwy do dnia 31 grudnia 2005 roku następujących poborowych:
- posiadających na wyłącznym utrzymaniu żonę, dzieci, rodziców lub osoby, względem których poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny, jeżeli łączny przeciętny miesięczny dochód osób będących na wyłącznym utrzymaniu poborowego uzyskany w 2004 roku w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest niższy od minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 roku,
- będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami których 2004 roku lub wcześniej,
- którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, posiadają tylko wykształcenie podstawowe zdobyte z dwuletnim lub większym opóźnieniem albo ukończyli szkołę specjalną,
- którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności powyżej 1 roku,
- których ojciec, matka, ojczym, macocha, brat lub siostra w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, zmarli lub zostali uznani za inwalidów wojskowych.
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie mieszczącej się przy ulicy Czarneckiego 28 (tel. 089 642 29 22) oraz w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim (tel. 056 474 29 79).
 
 
Podstawa prawna:
o art. 46 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 ze zm.;
o rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy – Dz.U. z 2004r. Nr 150, poz. 1583.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 12:02