Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2024 - IX kadencja 2024-2029


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 112/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-07-11 08:55:17
ZARZĄDZENIE NR 110/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-07-02 14:56:39
ZARZĄDZENIE NR 109/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-07-02 15:02:56
ZARZĄDZENIE NR 108/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-07-02 15:00:41
ZARZĄDZENIE NR 107/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-07-02 14:58:35
ZARZĄDZENIE NR 106/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-07-02 14:56:48
ZARZĄDZENIE NR 105/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2024 roku 2024-06-26 15:19:39
ZARZĄDZENIE NR 104/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-06-26 13:36:07
ZARZĄDZENIE NR 103/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2024-06-26 08:56:37
ZARZĄDZENIE NR 102/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego i pojazdu jednośladowego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim 2024-06-21 08:23:47
ZARZĄDZENIE NR 101/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-06-19 15:01:04
ZARZĄDZENIE NR 100/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w budynku przy ul. Tysiąclecia 12 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-06-19 12:16:31
ZARZĄDZENIE NR 99/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-06-19 12:15:45
ZARZĄDZENIE NR 98/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-06-21 08:52:27
ZARZĄDZENIE NR 97/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-06-21 08:49:04
ZARZĄDZENIE NR 96/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-06-21 08:46:15
ZARZĄDZENIE NR 95/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-06-21 08:43:44
ZARZĄDZENIE NR 94/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-06-14 09:07:16
ZARZĄDZENIE NR 93/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-06-14 09:03:07
ZARZĄDZENIE NR 92/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2024-06-21 15:13:47
ZARZĄDZENIE NR 91/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za 2023 rok 2024-06-11 12:50:58
ZARZĄDZENIE NR 90/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2023 rok 2024-06-11 12:49:40
ZARZĄDZENIE NR 88/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-06-11 12:47:13
ZARZĄDZENIE NR 87/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-06-11 12:44:39
ZARZĄDZENIE NR 86/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-06-11 12:39:54
ZARZĄDZENIE NR 85/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-06-11 12:35:18
ZARZĄDZENIE NR 84/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2024 roku 2024-05-29 13:01:13
ZARZĄDZENIE NR 83/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w ramach kolejnej umowy na czas oznaczony 3 lat, na okres powyżej 3 lat oraz na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-05-28 14:23:22
ZARZĄDZENIE NR 81/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 2024-05-28 07:55:59
ZARZĄDZENIE NR 79/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2023 rok 2024-06-11 12:32:08
ZARZĄDZENIE NR 78/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem 2024-05-24 09:45:31
ZARZĄDZENIE NR 77/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok 2024-06-11 12:25:57
ZARZĄDZENIE NR 76/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-06-11 12:11:36
ZARZĄDZENIE NR 75/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 rok 2024-06-11 12:01:54
ZARZĄDZENIE NR 74/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok 2024-06-11 11:39:46
ZARZĄDZENIE NR 73/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim do wykonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-21 12:09:45
ZARZĄDZENIE NR 72/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-21 12:09:07
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-16 07:40:31
ZARZĄDZENIE NR 70/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 2024-06-11 13:09:45
ZARZĄDZENIE NR 69/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 2024-06-11 13:09:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marzenna Klimek

Data wytworzenia:
06 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Marzenna Klimek

Data publikacji:
16 maj 2024, godz. 07:39

Osoba aktualizująca informacje

Marzenna Klimek

Data aktualizacji:
16 maj 2024, godz. 07:39