Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający (odręczny lub druk) dane dotyczące
1) zamierzenia inwestycyjnego tj. budowa , przebudowa
2) rodzaju zjazdu, (indywidualny, publiczny)
3) lokalizacji zjazdu
4) sposobie istniejącego i planowanego sposobu wykorzystanie nieruchomości
5) mapę w skali 1 500 z naniesioną lokalizacja zjazdu
6) dowód dokonania opłaty skarbowej (w przypadku obowiązku dokonania opłaty)

Opłaty:
1. Opłata skarbowa – 82zł - ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, (tj. Dz. U. 2012.1282 ze zm.)
2.Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (pok. nr 16) lub na numer konta Urzędu Miejskiego.
3. Zwolnienia od opłat zgodnie z w/w ustawą o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – termin liczony zgodnie z art. 35 kpa. Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013.260 ze zm.). zm.).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji Mienia Komunalnego
Tomasz Rogoziński, pok. nr 13, tel. 56 4729632

Wniosek


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Rogoziński

Data wytworzenia:
10 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 08:42

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 08:42