Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Uznanie żołnierza (poborowego) za żołnierza samotnego

PODSTAWA PRAWNA
art. 127 ust.1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2002r. Nr 21, poz. 205 ze zm.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY
udokumentowany wniosek żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udokumentowany wniosek o uznanie żołnierza (poborowego) za żołnierza samotnego należy złożyć do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące w dniu doręczenia poborowemu karty powołania do zasadniczej służby wojskowej, a w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową – w dniu stawienia się do odbycia tej służby.
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony ludności i informacji niejawnych – biuro Nr 5 –tel. 056 474 29 79
 
OPŁATY
Podania, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
DODATKOWA INFORMACJA
Żołnierzem samotnym zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Widźgowski

Data wytworzenia:
12 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
12 cze 2020, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
12 cze 2020, godz. 11:46