Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Rady

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Rady, w szczególności należy:

1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji;
2) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i koordynowanie procesu dostarczania projektów uchwał na posiedzenia Rady i komisji;
3) obsługa organizacyjna posiedzeń Rady i komisji;
4) sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z posiedzeń Rady i komisji;
5) zapewnienie właściwych wymogów formalno-prawnych projektom uchwał z których inicjatywą występuje Rada i komisje;
6) prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady, w tym sporządzanie dokumentacji i opracowań na jego wniosek;

7) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady,
b) wniosków i opinii komisji,
c) interpelacji i zapytań radnych.

8) terminowe przekazywanie uchwał Rady do właściwych organów nadzoru i ogłaszania;
9) opracowywanie informacji o pracach Rady i komisji;
10) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
11) obsługa spotkań radnych z wyborcami (z wyjątkiem spotkań odbywających się w ramach kampanii wyborczej);
12) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem radnych;
13) organizowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów;
14) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:31

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:31