Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Referat Podatków i Opłat

Do zadań Referatu Podatków i Opłat, w szczególności należy:

1) prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za wieczyste użytkowania, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty dodatkowej za parkowanie, mandatów, zezwoleń na alkohol;
2) prowadzenie windykacji należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty dodatkowej za parkowanie oraz mandatów;
3) dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, w tym prowadzenie postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających;
4) kontrolowanie i prowadzenie nadzoru nad realizacją poboru opłaty targowej;
5) przygotowanie informacji do sporządzania sprawozdań w zakresie zezwoleń na alkohol, podatków i opłat lokalnych oraz informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg i zezwoleń ustawowych;
6) prowadzenie kontroli podatkowych;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i sprawozdawczością z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
9) przygotowanie, kompletowanie i analiza wniosków do wydania decyzji w sprawie ulg (o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych) oraz opracowywanie decyzji w tym zakresie;
10) sporządzanie wykazów osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg i pomocy publicznej;
11) wydawanie zaświadczeń podatnikom podatków i opłat oraz sporządzanie informacji z akt podatkowych na żądanie organów uprawnionych w zakresie przewidzianym przez Ordynację podatkową;
12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i użytkowaniem Strefy Płatnego Parkowania;
13) współpraca z Urzędem Skarbowym, Izbą Rolniczą i Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi organami w zakresie realizowanych zadań,
14) prowadzenie kasy Urzędu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Jeznach

Data wytworzenia:
01 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
01 cze 2020, godz. 09:25

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Jeznach

Data aktualizacji:
01 cze 2020, godz. 09:25