Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu lub w Referacie Budżetu i Podatków w pokoju Nr 15 
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg  oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości - UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

UCHWAŁA NR XL/261/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku lub wpłacenie w niepełnej wysokości wystawia się tytuł wykonawczy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - indywidualne konto bankowe


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Laskowska

Data wytworzenia:
09 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
09 cze 2020, godz. 09:11

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
17 lis 2022, godz. 13:55