Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opłata od posiadania psów

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
2. UCHWAŁA NR XIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 22 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stawka opłaty:
− 72,00 zł - z tytułu posiadania jednego psa.
− 36,00 zł - w przypadku nabycia psa po 30 czerwca*
Opłatę od posiadania psów należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim:
60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności*;
2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa*;
3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego*;
4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów*.
* należy złożyć oświadczenie lub okazać odpowiedni dokument w pok. nr 15

Termin płatności:
− do 31 maja roku podatkowego,
− w przypadku powstania obowiązku podatkowego po 31 maja, w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie opłaty lub wpłacenie w niepełnej wysokości następuje wszczęcie postępowania podatkowego, a następnie egzekucji administracyjnej.

Sprawę załatwia:
Referat Budżetu i Podatków pok. 15 i 16, tel. 56-472-96-25


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Laskowska

Data wytworzenia:
09 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Mirosław Jeznach

Data publikacji:
09 cze 2020, godz. 11:12

Osoba aktualizująca informacje

Marzena Krzemińska

Data aktualizacji:
03 paź 2022, godz. 09:01